Idéen med Samtalekort er, at man samles om dem, max. 15-20 minutter ad gangen, og på skift trækker et kort fra bunken. Man svarer efter egen overbevisning og viden. Bagefter er andre deltagere velkomne til at supplere med deres synspunkter / viden om samme spørgsmål.

Nogle kort har flere svarmuligheder, men ingen af dem har færdige svar.

Vi har de bedste erfaringer med at skiftes til at læse op for børnene, således at de skiftes til at få et spørgsmål hver. Hvis de selv kan læse, kan de også selv læse op for sig selv eller hinanden.

Der er ingen facitliste med. Alle spørgsmålene omhandler generel "voksen" viden, eller ting som børn bør vide før eller siden. Kortene er tænkt som en indledning til en kort samtale om det emne, der omhandles, såfremt svaret ikke er lige for.

Det allervigtigste

Samtalekort er lavet for at lette samtalen og øge gruppens viden, så der er derfor kun vindere - ingen tabere!